Siffran tre är magisk på många sätt

Piratpartiet har en så kallad trepiratsregel. Den går ut på att om tre pirater vill göra något så är det bara att tuta och köra utan att be någon om lov. Just antalet tre har därför fått en liten speciell betydelse inom organisationen antagligen helt omedvetet.

Tre, en fullkomlig siffra, som hela tiden återkommer i våra liv. Inom retoriken brukar man säga att ska man argumentera ska man gärna ha tre starka argument eller tre ord direkt efter varandra. I olika sagor, mytologier och religioner återkommer siffran flertalet gånger som de tre små grisarna, Poseidons treudd eller treenigheten. <- tre exempel!

De flesta vet allt detta, men visste du att det bara krävs tre medlemmar av Piratpartiet för att skicka in en skrivelse till partistyrelsen som styrelsen då måste ta upp på sin dagordning? Bara tre personer kan alltså få upp just sin fråga på ett möte som styrelsen måste diskutera.

Det gör man genom att… skriva ihop en text om det som man vill att styrelsen ska diskutera, man tar eventuellt med ett yrkande i själva texten*, skriver under den med minst tre pirater och skickar till mig (marit.delden@piratpartiet.se) eller till styrelsen@piratpartiet.se senast 2,5 vecka innan det nästkommande styrelsemötet kommer äga rum. Kommer skrivelsen in senare än 2,5 vecka innan så tas den antingen upp som en övrig fråga, eller på nästa möte.

Passa på att påverka partistyrelsen i dess arbete 🙂

* för att yrkandet ska tas upp på mötet som ett yrkande så måste en av styrelseledamöterna yrka samma sak på det sittande mötet.

Tags: , , , , ,